Seniorenreisen / Ausflüge

Seniorenreise, 19. September 2019

Seniorenreise, 20. September 2018

Seniorenreise, 17. Mai 2018

Seniorenreise, 18. Mai 2017 (Fotos Vreni Schenk)

Seniorenreise, 15. September 2016

Maibummel 2016

Seniorenreise, 10. September 2015

Maibummel 2015

Seniorenreise, 18. September 2014

Maibummel 2014

Seniorenreise 19. September 2013

 

Maibummel 2013

Gemeindereise nach Colmar, 2. Dezember 2012

Seniorenreise 20. September 2012

Maibummel 2012

Seniorenreise 13. September 2011

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.